антропоекоіндикатор


антропоекоіндикатор
-а. ч.
Екологічний індикатор, який дозволяє оцінити стан довкілля за слідами діяльності людини.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.